Imię: Nieznane Nazwisko: Żuchowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Żuchowski
  • artystyczna cerownia Gęsia 29 m. 10

  • rzemieślnicy
  • 23og, 69og