Imię: Władysław Nazwisko: Żelazo

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Władysław
 • Żelazo
 • Tak
 • Warszawa getto ul. nieznana; ul. nieznana
 • Żyd
 • Mąż Doroty, ojciec Waldemara. Był z rodziną w getcie warszawskim. Po pierwszej akcji wysiedleńczej postanowili wydostać się na stronę aryjską, a przynajmniej ratować kilkuletniego Waldemara. Nie mieli znajomych po stronie aryjskiej. Władysław wychodził codziennie z getta z placówką do pracy. Którego dnia włożył dziecko do plecaka i wyniósł z getta. Chłopiec, po jakimś czasie, trafił do Heleny Nagórzewskiej na Grochów. W lutym 1943 r. dotarła tam również Dorota. Władysław często ich odwiedzał. Wszyscy troje przeżyli wojnę.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
 • pomoc
 • inna pomoc, policja polska, pomoc długotrwała