nieznana [w czasie powstania warszawskiego] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • nieznana [w czasie powstania warszawskiego]
  • powstanie warszawskie
  • konspiracja polska
  • Eugene Bergman w czasie powstania warszawskiego rozdzielił się z rodziną.

  • s. 133-142