Warszawa ul. nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa ul. nieznana
  • w mieszkaniu
  • w getcie, wysiedlenie
  • mieszkaniowe
  • Mieszkanie Dubrowinów, w którym ukrywała się Lidzia (nazwisko nieznane).