Warszawa ul. nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa ul. nieznana
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe
  • Mieszkanie stryjostwa Heleny Korzeniowskiej-Korazin (państwo Krukowie?).