Waliców [pokój dla Poli Mass] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Waliców [pokój dla Poli Mass]
  • w mieszkaniu
  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie
  • działania Polaków, pomoc
  • pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi
  • Pokój wynajęty przez Władysławę Jasińską dla Poli Mass.