Imię: Henia Nazwisko: Schwalbendorf

 • NIE
 • Kobieta
 • Henia
 • Schwalbendorf
 • Barbara Kapicka; Helen Skopp
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Stryj
 • Warszawa, ul. 6 Sierpnia 64; Kalifornia
 • Żyd
 • dobry
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Córka rzeźnika. Zaprzyjaźnia się z Danusią, córką Mieczysława Chyżyńskiego, oficera, pracującego w Stryju w latach ’30. W czasie okupacji Chyżyński na prośbę córki sprowadza Henię do Warszawy; wyrabia jej aryjskie dokumenty. Nieco później sprowadza także ze Stryja jej brata, Staszka Fruchtera, którego umieszcza w niemieckiej firmie budowlanej. Henia po wojnie emigruje do USA, mieszka w Kalifornii jako Hellen Skopp.

 • działania Niemców, działania Polaków, likwidacja getta, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Część informacji pochodzi z notatki Mieczysława Chyżyńskiego (NB o wydźwięku antysemickim), zamieszczonej w 1968 roku w "Stolicy" (nr 22, 2.06.1968).

 • Str. 119 (9)