Warszawa ul. nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa ul. nieznana
  • w mieszkaniu
  • powstanie w getcie, w getcie, wysiedlenie
  • mieszkaniowe
  • Mieszkania w których mieszkali Lola Botner, jej brat z żoną, siostra.