Relacja 03/737; w Archiwum Yad Vashem

 • Krystyna
 • Zygler
 • relacja
 • nie
 • nie
 • polski
 • Jako Krystyna Nowakowska wydała w Polsce wspomnienia „Moja walka o życie”

  Archiwum Yad Vashem
  P.O.B. 3477
  Jerusalem 91034 Israel
  tel. (972) (2) 6443720; fax. (972) (2) 6443719
  holocaust.resources@yadvashem.org.il
  www1.yadvashem.org/about_yad/departments/archives/home_archive.html