Warszawa getto ul. nieznana Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Warszawa getto ul. nieznana
  • w mieszkaniu
  • powstanie w getcie, w getcie, wysiedlenie
  • mieszkaniowe
  • W getcie mieszkała Dora Gołomb.