Imię: Nieznane Nazwisko: [szwagier Dawida Klina]

  • NIE
  • Mężczyzna
  • [szwagier Dawida Klina]
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • Mieszkał na ul. Chłodnej 17 razem z Bellą Schlossberg, Dawidem Klinem i jeszcze jednym Żydem (Pawłem Besztimtem?), działał w konspiracji.

  • konspiracja
  • konspiracja polska, konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami
  • Relacja Dawida Klina w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 193-196