Wywiad USHMM RG-50.488.0151 - Jerzy Vogel

 • Jerzy
 • Vogel
 • varia
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • Syn znanego łódzkiego adwokata. W 1939 r. Niemcy zażądali od ojca podpisania folkslisty, a on odmówił. W listopadzie wyjechał do Warszawy. Wstąpił do organizacji podziemnej. Na przełomie 1941/42 r. zaczął pracę w niemieckiej firmie jako konwojent fabryki w getcie produkującej dla armii. Był w getcie codziennie. Dzięki temu, mógł wyprowadzić z getta wielu Żydów. W getcie odwiedzał również zaprzyjaźnionych Marysię i Henryka Wawelbergów. Brał udział w dostarczaniu w bagażniku samochodu broni i zapasów żywności dla ŻOB-u. Brał też udział w wywożeniu nadwyżek materiałów nielegalnie zaoszczędzonych zaoszczędzonych przez robotników, na potrzeby ŻOB-u. Jego rodzina ukrywała Dorotę Gelbart. 09.04.1943 r. rano przyszło do nich Gestapo, aresztowało całą rodzinę. Zostali zabrani na Szucha. Kazano im podpisać folkslistę. Znów rodzina odmówiła. Zostali wysłani do Oświęcimia po kilku miesiącach. Na szczęście cała rodzina przeżyła.

  The Jeff and Toby Herr Oral History Archive
  United States Holocaust Memorial Museum
  100 Raoul Wallenberg Place, SW
  Washington, DC 20024-2126