Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • w mieszkaniu
  • administracyjne, działania Polaków, konspiracja, pomoc
  • atmosfera, konspiracja polska, koszty, pomoc finansowa, pomoc od Żegoty
  • Tadeusz Rek i Leon Feiner po raz kolejny spotykają się ze Stanisławem Jankowskim.

  • Str. 7