Imię: nieznane [szewc] Nazwisko: Kalinowski

  • NIE
  • Mężczyzna
  • nieznane [szewc]
  • Kalinowski
  • Brak informacji
  • Z Warszawy
  • Warszawa ul. nieznana
  • Polak
  • U niego mieszkały przez jakiś czas Anna Lanota i Krystyna Stalińska.

  • mieszkaniowe