Ul. Nowolipki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Ul. Nowolipki
  • na powierzchni
  • w getcie, wysiedlenie
  • społeczne, życie prywatne / życie codzienne
  • atmosfera, autor, inteligencja, inżynierowie, konspiracja, młodzież, nalot, negativa, ocaleni, Polacy, policja żydowska, pomoc, przedsiębiorcy, rzemieślnicy, śmierć, świadomość Zagłady, terror, Ukraińcy, wokół autora, wysiedlenie, życie codzienne, życie prywatne, Żydzi
  • Marek Rudnicki idzie odwiedzić znajomych, w tym czasie jego rodzice trafiają na Umschlagplatz.

  • Cz. 3 filmu