Przed powstaniem warszawskim Berysz Aurbach zo...

 • NIE
 • Przed powstaniem warszawskim Berysz Aurbach został wywieziony poza Warszawę. Ukrywał się razem z ośmioma innymi Żydami. Zostali wyzwoleni przez wojska radzieckie.

 • 1944-07-00
 • 1944-00-00
 • przed powstaniem warszawskim
 • pod koniec 1944
 • konspiracja polska, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, poza Warszawą, z papierami aryjskimi
 • Powiązani ludzie:

  • Aurbach Berysz

   Berysz Aurbach, ur. 17.08.1925 w Białej Podlaskiej, tam spędził wczesne dzieciństwo. By ł najmłodszy z piątki rodzeń...

  Powiązane miejsca: