Imię: Nieznane Nazwisko: Guzik

  • NIE
  • Kobieta
  • Guzik
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • Przez krótki czas ukrywał się razem z Beryszem Aurbachem po aryjskiej stronie.

  • konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa