Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • powstanie w getcie
  • mieszkaniowe, pomoc
  • inna pomoc, policja polska, pomoc długotrwała
  • Mieszkanie policjanta