Imię: Jakób Nazwisko: Pinkiert

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakób
  • Pinkiert
  • Podobwodowy w referacie Służby i Wyszkolenia SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 516,, AAN-27,, s.18]