Imię: Nieznane Nazwisko: [młoda Żydówka]

 • NIE
 • Kobieta
 • [młoda Żydówka]
 • Z Warszawy
 • Żyd
 • Pewna młoda Żydówka pragnęła koniecznie przedostać się do getta, by połączyć się z rodziną.
  Siostra Lia P. przeprowadziła ją przez warty i dopomogła, by ukrytymi drogami dotarła do swojej rodziny.

 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, pomoc jednorazowa
 • Relacja s. Marii Stelli Trzecieskiej w „Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • 599-603