Imię: R. Nazwisko: Mostkow

  • TAK
  • Kobieta
  • R.
  • Mostkow
  • W kuchni dla dzieci mieszczącej się przy ul. Nowolipki 22 kierowała pracą wychowawczą w języku hebrajskim

  • inteligencja
  • s.69