Lwów Not in Warsaw

  • NO
  • Not in Warsaw
  • Lwów
  • in an apartment
  • private/everyday life
  • outside of Warsaw, with Aryan documents
  • Bron Kirby/Kopyto jedzie pociągiem do Lwowa, do matki.