Byczek spotkał w getcie wujka, który skontakto...

 • YES
 • Byczek spotkał w getcie wujka, który skontaktował go z ludźmi podziemnej organizacji szukającej możliwości zakupu broni. Jednym z kanałów zaopatrzenia były żydowskie placówki. Byczek szmuglował do getta rewolwery w wydrążonych bochenkach chleba

 • styczeń 43
 • kwiecień 43
 • in the ghetto
 • social/communal
 • underground movement, youth, outposts, smuggling
 • 40,41
 • Related people:

  • Milchberg Ignac "Byczek"

   Jego ojciec był człowiekiem energicznym, zorientował się szybko w sytuacji i został placówkarzem, rodzinie nie brako...

  • Wróblewski Unknown

   A tram driver from Chmielna Street. He traded in food and weapons with Jewish workers from the Ostbahn work detail....

  • Jasińscy Unknown

   the Jasinski brothers from Hoffman's shop collected weapons smuggled by Byczek into the ghetto g