internat przyklasztorny sióstr Niepokalanek From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • internat przyklasztorny sióstr Niepokalanek
  • Poles operations, underground activity, housing, help
  • children, other help, monastery/church, Polish underground movement , help from other organisation , with Aryan documents
  • Zygmunt Rytel umieścił w internacie przyklasztornym sióstr Niepoklalanek dziesięcioletnią Martę Rotman. Córkę Bruno Rotmana. W tym internacie przetrwała całą okupację.

  • 6