Given name: Marianna [ciocia Mania] Family name: Bułat

  • YES
  • Female
  • Marianna [ciocia Mania]
  • Bułat
  • Yes
  • From Warsaw
  • Wola
  • Graniczna 13; Konstancin
  • Przed wojną była wychowawczynią, a później służącą w rodzinie Fryszmanów. Mieszkała głównie w Konstancinie, gdzie Aleksander Fryszman, ojciec Aliny Lewinson, znany urolog, miał willę. Do Konstancina zjeżdżała cała rodzina na wakacje. Była bardzo zżyta z rodziną. Janka i Zosia Lewinson mówiły do niej *ciociu*. Kiedy zaczęto tworzyć getto, zaczęła ukrywać wśród swoich sióstr cenne rzeczy Aleksandra Fryszmana, obrazy, srebra, biżuterie itp. Później sprzedawała wszystko sukcesywnie. Dostarczała pieniądze do getta przez sądy. Dzięki temu Lewinsonowie, Alina, Janka i Zosia mogły się utrzymać w getcie i po stronie aryjskiej.