Władysław Świętochowski widział, w jaki sposób...

 • YES
 • Władysław Świętochowski widział, w jaki sposób Niemcy wykryli bunkier w okolicy Smoczej-Ogrodowej. Był bardzo dobrze ukryty, lecz ukrywający się zostali zdradzeni i pewna kobieta wskazała Niemcom wejście: " Żydówka, z obłędnym wyrazem oczu, siedziała kilkanaście kroków na ziemi, a przed nią ustawiony był garnek pełen smalcu i czerstwy chleb". Dwa dni później Świętochowski znalazł w tym samym miejscu trupa kobiety, obok niej stał pełen garnek smalcu.

 • 1943-04-19
 • 1943-05-00
 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
 • social/communal
 • hideout, Jews
 • Źródło pisane po polsku, przełożone na jidysz. Rękopis i maszynopis polski, maszynopis tłumaczenia w jidysz (dotyczy tylko powstania w getcie, a nie dalszej działalności). Do tłumaczenia w jidysz dołączona krótka notka o Świętochowskim, opisująca jego działalność w czasie i po powstaniu w getcie. Zeznanie złożone przed pracownikami ŻIH, w dniach 10-14 stycznia 1950 roku. Do relacji dołączono odpis oświadczenia podpisanego przez Halinę Bełchatowską i Renatę Tylbor, stwierdzającego, że Władysław Świętochowski ma wiele zasług w pomaganiu Żydom, był łącznikiem ŻOB oraz przechowywał w swoim mieszkaniu w sumie pięcioro Żydów.

  <b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <a href=\\\"mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl\\\">secretary@jewishinstitute.org.pl</a>
  <a href=\\\"http://www.jewishinstitute.org.pl\\\">www.jewishinstitute.org.pl</a>

 • 3-4
 • Related people:

  • Świętochowski Władysław

   Żonaty, ma dzieci. W czasie okupacji nie należy do żadnej organizacji politycznej, współpracuje jedynie z podziemnym...

  Related places:

  • Smocza-Ogrodowa

   In this area, there was a bunker which was discovered by the Germans during the uprising.