Given name: Maria Family name: Łosiówna

 • NO
 • Female
 • Maria
 • Łosiówna
 • No data
 • Not in Warsaw
 • Pustelnik (ulica nieznana)
 • Polish
 • secondary
 • in an apartment
 • Koleżanka Aliny Wolman (Alina Prądzyńska). Przez dwa tygodnie mieszkał u niej, po wyjściu z getta, ojciec Aliny, Julian Wolman.

 • Poles operations, help
 • housing assistence , acquaintances