W Putelniku u Marysi Łosiówny, przyjaciółki ze...

  • NO
  • W Putelniku u Marysi Łosiówny, przyjaciółki ze szkoły Aliny Wolman (później Prądzyńskiej), przez dwa tygodnie mieszkał Julian Wolman po wyjściu z getta.

  • 1942-00-00
  • tuż przed pierwszą akcją wysiedleńczą
  • Poles operations, housing
  • housing assistence , acquaintances