Given name: Jakub Family name: Lejkin

  • YES
  • Male
  • Jakub
  • Lejkin
  • Szereszynski's deputy since December 1940. He lived at Chlodna Street No. 10.

  • Jewish police
  • Berg, Mary Dziennik z getta warszawskiego (Warsaw Ghetto Diary)

  • [s.44,, 138]