Polna From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Polna
  • in an apartment
  • Poles operations, help, private/everyday life
  • other help, medical, individual help
  • W listopadzie 1943 roku dr. Kanabus zoperował Stanisława Sierpińskiego i Janka Wolańskiego w mieszkaniu Janka przy ul. Polnej. Był to zabieg plastyczny polegający na odtworzeniu napletka (preputium). Asystował Adek Drozdowicz. Później z okazji tego wydarzenia urządzili kolację z rybą po żydowsku, na którą Stanisław Sierpiński przyprowadził Wierę Baksztańską jako swoją dziewczynę.

  • 34