nn mieszkanie Mariana i Marii Bojko From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • nn mieszkanie Mariana i Marii Bojko
  • in an apartment
  • underground activity, housing, help
  • Polish underground movement , Jewish underground movement , housing assistence
  • W mieszkaniu Bojków znajdowała się apteka Centralnego Wydziału Sanitarnego przy Sztabie Głównym AL.

  • 32