W pierwszym okresie działania GL nie było zorg...

  • NO
  • W pierwszym okresie działania GL nie było zorganizowanej, konspiracyjnej służby zdrowia PPR. W pierwszych toczonych walkach posługiwano się doraźną pomocą znajomych lekarzy z Warszawy. Partyzantom udzielali pomocy: Jerzy Gromkowski, Feliks Kaczanowski, Janina Krajewska, Antoni Lande, Rumel, Jan Rutkiewicz, Ludwika Tarłowska, Alina Tetmajerowa, Maria Wiedeman, Jan Wolański, Helena Wolf.

  • underground activity
  • other help, Polish underground movement , Jewish underground movement
  • 34