Robotnik Kazimierz Proszowski okazywał czynną...

  • NO
  • Robotnik Kazimierz Proszowski okazywał czynną i serdeczną pomoc Żydom.

  • Poles operations, help
  • long-lasting help
  • Relacja Adolfa Bermana „Ci, co ratowali” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej" (brak szczegółowych informacji).

  • s. 66
  • Relacja Adolfa Bermana „Ci, co ratowali” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej" (brak szczegółowych informacji).