Przełomowy dzień dla mieszkańców getta. Była t...

 • YES
 • Przełomowy dzień dla mieszkańców getta. Była to niedziela. Przyszło zawiadomienie, by wszyscy mieszkańcy getta zebrali się na placu Lubeckiego i okolicznych ulicach do godziny 10 tej rano.

 • 1942-09-05
 • 1942-09-05
 • deportation
 • German operations
 • selection, street
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 64-66
 • Related people:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...

  Related places:

  • Lubeckiego

   hundreds of thousands of Jews were gathered there in September 1942 and deported from Warsaw