Część dzieci była głównymi żywicielami rodziny...

 • YES
 • Część dzieci była głównymi żywicielami rodziny. Dzieci w wieku do lat 8 przedostawały się przez otwory w murach na stronę aryjską i zdobywały żywność drogą zakupu lub żebrania. Nierzadko dzieci te legły w otworach murów od kul żandarmerii.

 • 1941-00-00
 • 1943-00-00
 • in the ghetto
 • business
 • children, the 'Aryan' side, smuggling, beggars
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 57
 • Related people:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...