Odważniejsza część społeczeństwa zajmowała się...

 • YES
 • Odważniejsza część społeczeństwa zajmowała się szmuglem. Byli to jedyni dostawcy artykułów żywnościowych na rynek. Zajmowali się przemytem żywności do getta. Odbywało się to codziennie o świcie po przekupieniu żandarmów strzegących muru.

 • 1941-00-00
 • 1942-07-22
 • in the ghetto
 • business
 • smuggling
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 53
 • Related people:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...