Mapka getta zamieszczona w „Przekroju” z 21 kw...

 • NO
 • Mapka getta zamieszczona w „Przekroju” z 21 kwietnia 1963 roku, w którym znajdował się również artykuł Władysława Bartoszewskiego pod tytułem „Getto walczy”, była punktem pobudzającym Henryka G. do wspomnień z czasów wojny.

 • 1963-04-23
 • 1963-04-23
 • after the war
 • writting a diary
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 52
 • Autor uważa, że źle nakreślone są na tej mapie mury – nie było na przykład muru na ul. Leszno lecz był na ul. Elektoralnej. Prawidłowo natomiast nakreślony był mur na ul. Bonifraterskiej, ul. Świętojerskiej, ul. Nalewki. s.52

 • Related people:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...