W związku z artykułem Władysława Bartoszewskie...

 • NO
 • W związku z artykułem Władysława Bartoszewskiego w 936 numerze Przekroju z dnia 17 III 1963 roku „O pomocy Żydom w latach okupacji” Henryk G. opisuje w pamiętniku swoje wspomnienia na ten temat, ponieważ jego ocalenie wynikło właśnie z pomocy ludności polskiej.

 • 1963-03-17
 • 1963-03-17
 • after the war
 • help
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 10
 • Related people:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...