Henryk G. wspomina, że przed wojną atmosfera w...

 • YES
 • Henryk G. wspomina, że przed wojną atmosfera w Polsce kształtująca antysemityzm była doskonała. Duża część społeczeństwa polskiego była wychowywana w duchu wrogości przeciw Żydom. Nawet dzieci straszono Żydami. Były słynne organizacje- O.N.R (Obóz Narodowo-Radykalny), którzy swoją ideologię budowali na gruncie wrogości do Żydów. Dochodziło często do poważnych zajść chuligańskich. Szczególnie w latach 1933 – 1938 zdarzały się częste napaście na przechodniów żydowskich, napady na ich sklepy, gdzie wybijano szyby a nawet rabowano towary. Żydzi ograniczali wychodzenie na ulice do dzielnicy polskiej, gdzie można było porządnie oberwać.

 • przed wojną
 • przed wojną
 • before the war
 • private life / daily life
 • antisemitism, atmosphere, Poles
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 5
 • Related people:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...