W getcie w czasie I akcji powiększano istnieją...

 • YES
 • W getcie w czasie I akcji powiększano istniejące szopy oraz tworzono nowe. Przemysłowcy niemieccy, posiadający firmy po stronie aryjskiej, starali się uzyskać od władz pozwolenie na zatrudnianie Żydów. Dostawali też na to fundusze. Henryk Rudnicki w pierwszych dniach akcji pertraktował z: Transfer[stelle?], Schultz i ska, Millerem, Zimmermanem i Sigmundem w sprawie utworzenia szopu, którego byłby kierownikiem.

 • 1942-07-22
 • 1942-08-01
 • deportation
 • business
 • Shops
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 16-17
 • Related people:

  • Schultz Unknown

   the owner of shops, in autumn / winter of 1942 he became a commissar of transferring of the shops to Trawniki, Ponia...

  • Rudnicki Henryk

   Head of one of the shops, that were established during the First Action in the Warsaw ghetto. He escaped form the gh...

  • Zimmerman Unknown

   A German entrepreneur, in the beginning of the First Action interested in creating a new workshop in the ghetto.

  • Miller Unknown

   a German entrepreneur, interested in creating a new labour workshop in the first days of the First Action

  • Sigmund Nieznane

   Niemiecki przedsiębiorca, zainteresowany w pierwszych dniach I akcji utworzeniem w getcie nowego warsztatu pracy.