Zgubiono: dowód osobisty, legitymację zawodową...

  • YES
  • Zgubiono: dowód osobisty, legitymację zawodową, talony rejestracyjne. Uczciwemu znalazcy - nagroda.

  • 1941-05-16
  • in the ghetto
  • private life / daily life
  • everyday life
  • 39og