Powszechnie twierdzono, że akcja będzie trwała...

  • YES
  • Powszechnie twierdzono, że akcja będzie trwała do dziś, że od pierwszego jakoś wszystko się unormuje

  • 1942-09-01
  • 1942-09-01
  • deportation
  • private life / daily life
  • atmosphere, deportation, everyday life
  • I 207