Okoliczności samobójstwa Czerniakowa - tekst u...

  • YES
  • Okoliczności samobójstwa Czerniakowa - tekst urywa się

  • 1942-07-23
  • 1942-07-23
  • deportation
  • private life / daily life
  • Judenrat, death
  • I, 197
  • autor anonimowy