Przed budynek Rady zajechały auta, wysiadło z...

  • YES
  • Przed budynek Rady zajechały auta, wysiadło z nich kilkunastu nieznanych dotąd funkcjonariuszy, zwołali posiedzenie Gminy, poinformowano o akcji wysiedlenia, której termin Niemcy chcieli ustalić na godz. 10, co było niemożliwe, bo już była 10ta- a więc na 11tą.

  • 1942-07-22
  • 1942-07-22
  • deportation
  • German operations
  • Judenrat, Germans, deportation
  • I, 197