Julek prowadzi je do bloku policyjnego. Babcia...

  • YES
  • Julek prowadzi je do bloku policyjnego. Babcia Wiera i mama to "żony" Julka. Mieszka tam kilka rodzina lekarzy policyjnych, blok otoczony jest drutem kolczastym

  • 1942-08-18
  • deportation
  • administrative
  • physicians, housing, Jewish police, rescue attempts
  • Bauman, Janina, Zima o poranku. Opowieść dziewczynki z warszawskiego getta

  • [95]