Władysław próbował wyprowadzić Henryka i Halin...

  • YES
  • Władysław próbował wyprowadzić Henryka i Halinę z Umszlagu, skoro nie byli na liście. Jednak policjant żydowski który ich tu wprowadził i którego Władysław znał, nie chciał o niczym słyszeć. Miał, jak każdy policjant, obowiązek dostarczenia na plac 5 osób dziennie i ta dwójka właśnie dopełniła liczby

  • 1942-08-16
  • 1942-08-16
  • deportation
  • social/communal
  • Jewish police, rescue attempts, deportation
  • 109