W dniu gdy zaczęła się I akcja JBD wraz z matk...

 • YES
 • W dniu gdy zaczęła się I akcja JBD wraz z matką i teściową znalazł się w dawnym budynku szkoły fotograficznej, podczas akcji zajętym przez Werterfassung. Niemcy zgromadzili tam paręset złapanych Żydów, którzy tam mieszkali i wykonywali zlecone im prace. JBD powiedział, że jest konserwatorem obrazów. Kazano mu zorganizować pracownię zajmującą się konserwacją. Stale przyjeżdżały samochody z obrazami, nieraz bardzo cennymi.

 • 1942-07-22
 • deportation
 • German operations, social/communal
 • address, Germans, Werterfassung, private life
 • 119
 • Related people:

  • J.B.D. Unknown

   before the war he lived in Warsaw with his mother and wife. He ran a photographer's shop in the city centre. He took...

  • J.B.D. matka Unknown

   Before the war she lives with her son and daughter-in-law. She moves into ghetto, lives with her son at Chlodna Stre...

  Related places:

  • Stawki

   during the First Action the Werterfassung