Autor pracuje w Zakładzie Zaopatrywania Dzieln...

 • YES
 • Autor pracuje w Zakładzie Zaopatrywania Dzielnicy Żydowskiej w Warszawie - przez parę miesięcy chodziłem po mieszkaniach, sprawdzając, czy nie są pobierane karty żywnościowe dla ludzi nieistniejących

 • koniec 40
 • połowa 41?
 • in the ghetto
 • administrative, private life / daily life
 • Judenrat, civil servants
 • 12,13
 • Related people:

  • Chaskielewicz Stefan

   High school finals in the Merchants’ Union of Warsaw Gymnasium (junior high school), tertiary education in Belgium,...