Given name: A. Family name: Pożarski

  • YES
  • Male
  • A.
  • Pożarski
  • head in the Labour Battalion

  • Judenrat
  • Ernest, Stefan Pam. 195 Trzeci Front. O wojnie wielkich Niemiec z Zydami Warszawy 1939-1943 (On the War of Great Germany with the Jews 1939 - 1943)