Given name: Żydówka, idzie za dzieckiem na Umschlagplatz Family name: Nieznane

 • YES
 • Female
 • Żydówka, idzie za dzieckiem na Umschlagplatz
 • w czasie I akcji
 • Treblinka
 • W czasie blokady ukrywała się razem z 6-7-letnią córką. Zostały zauważone przez policjanta żydowskiego już po blokadzie. Chciał je zaprowadzić na Umschlagplatz. Kobieta broniła się. Przechodzący obok Henryk Rudnicki zaproponował łapówkę 100 zł, ale policjant nie przyjął jej. Widząc, że nie da rady kobiecie, policjant porwał córkę. Matka poszła dobrowolnie za nią.

 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 25